Handelsbetingelser

Udbyder er: MIBpakhusene ApS, CVR 38055372, Mariane Thomsens Gade 1, 8000 Århus C, tlf. (+45) 28 35 84 43, m. mib@martinib.dk, mandag-fredag kl. 8-16.

2.1
MARTIN IB’s salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer, arrangementer, kokkeskoler og gastronomiske ydelser på martinib.dk til afholdelse på MARTIN IB’s lokationer, afhentning på MARTIN IB’s lokationer eller levering i Østjylland.

2.2
Ved at foretage køb på www.martinib.dk accepterer du, at være bundet af disse salgs- og leveringsbetingelser. Ønsker du ikke at være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, skal du ikke foretage køb på www.martinib.dk.

2.3
Køb af kokkeskoler og arrangementer.

MARTIN IB forbeholder sig ret til at aflyse kokkeskoler ved for få tilmeldinger eller ved sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden kokkeskole med ledige pladser, eller man kan få pengene retur. Vi kontakter naturligvis de tilmeldte pr. e-mail ved ændringer. Vi kan ikke garantere at aflyste kurser oprettes på et senere tidspunkt.
Det betalte beløb refunderes kun af MARTIN IB i tilfælde af aflysning eller flytning af kurset fra MARTIN Ibs side.

3.1
Du vælger de varer og ydelser du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale indkøbskurv.
Du kan se, rette og slette de valgte varer og ydelser i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på godkend ordre. Du vil her blive bedt om at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser og ordren kan ikke gennemføres før du har accepteret.

Når man køber på vores shop, tilbyder vi muligheden for at man, efter købet er gennemført, kan foretage tilkøb til sin eksisterende ordre. Dette gøres ved at vælge ’Tilkøb’ på kvitteringssiden. Herefter modtager man en ny ordrebekræftelse med den samlede opdaterede ordre. Denne mulighed er tilgængelig indtil tilkøb-knappen ikke længere er klikbar.

3.2
Aftalen er ikke bindende, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra MARTIN IB (no-reply@martinib.dk) på den mail du har angivet ved bestilling.

3.3
Du skal være fyldt 18 år for at kunne foretage køb af drikkevarer der indeholder alkohol.

3.4
Ved køb af catering, hvorved forstås at MARTIN IB leverer færdigtilberedte mad- og eventuelt drikkevarer, herunder i forbindelse med arrangementer, har du mulighed for at redigere din ordre med op til 25% indtil 5 dage før leverance. Dette skal du gøre ved at kontakte MARTIN IB på support@martinib.dk.

4.1
På martinib.dk kan du købe catering, billetter til arrangementer og events, kokkeskoler samt div. fødevarer.

4.2
Du kan læse mere om de forskellige varer på www.martinib.dk.

4.3
Har du spørgsmål til din bestilling henvises til FAQ på martinib.dk, eller du kan kontakte os på support@martinib.dk.

5.1
Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Dankort/Visa, Visa, Visa/Electron, Maestro og Mastercard.
Du kan også betale med Mobilepay eller rabatkode.

5.2
Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

5.3
Der kan opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen, hvis MARTIN IB i henhold til gældende lovgivning er berettiget hertil. Gebyret vil i tilfælde blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

5.4
Ved alle varer købt på www.martinib.dk trækkes betalingen så snart du har modtaget en ordrebekræftelse, idet der er tale om forudbetaling. Forudbetaling er i disse tilfælde en forudsætning for, at varen kan udleveres til dig.

For catering, kokkeskoler, arrangementer mv., gælder, at vi trækker betalingen når du har modtaget din ordrebekræftelse, idet der er tale om forudbetaling.

6.1
Alle priser på martinib.dk er inklusive moms. Herudover skal du betale forsendelsesomkostninger ved leveringer, hvilke omkostninger vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at gennemføre betalingen. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte forsendelsesomkostninger.

6.2
Du vil til altid kunne se den samlede købesum samt forsendelsesomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på godkend ordre.

7.1
Du angiver selv hvor og hvornår du ønsker din bestilling leveret ud fra vores muligheder.

7.2
Leveringen er sket, når dine varer er til din disposition. Alle varer skal leveres personligt. Varer stilles ikke uden personlig modtagelse, medmindre du har givet tilladelse til det i din ordre.

7.3
Rabatkoder sendes kun pr. e-mail til din mailadresse.

7.4
Arrangementer og kokkeskoler afholdes på den oplyste dag og tidspunkt.

7.6
Forsendelsesomkostninger oplyses altid i forbindelse med din bestilling.

7.7
Catering leveres til adresser i Østjylland. Andre varer kan leveres over hele landet, med undtagelse af ikke-brofaste øer.
Kan vi ikke levere til den ønskede leveringsadresse, vil du få meddelelse herom i forbindelse med din bestilling og inden du klikker på godkend ordre.

8.1
Bestilling under DKK 5.000
Ønskes afbestilling af ordre under DKK 5000 inkl. moms, skal dette ske skriftligt til support@martinib.dk, minimum 7 hele hverdage før leveringstidspunktet. Du vil modtage en bekræftelse på at ordren af afbestilt.

Ønskes ændring af tidligere ordre, kan dette gøres indtil 5 dage inden det aftalte leveringstidspunkt. Dette skal ske skriftligt til support@martinib.dk. Du vil modtage en bekræftelse med ændringerne.

Ved afbestilling senere end 7 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende regler:
Afbestilles en ordre op til 1 hel hverdag inden det aftalte leveringstidspunkt, kræves der godtgørelse svarende til 75% af den samlede pris inkl. moms.

Nægtes modtagelse af bestillingen på den aftalte leveringsdato, kræves der fuld pris for hele ordren.

Bestilling på eller over DKK 5.000
Ønskes afbestilling af ordre på eller over DKK 5000 inkl. moms, skal dette ske skriftligt til support@martinib.dk, minimum 14 hele hverdage før leveringstidspunktet. Du vil modtage en bekræftelse på at ordren af afbestilt.

Ønskes ændring af tidligere ordre, kan dette gøres indtil 5 hele hverdage inden det aftalte leveringstidspunkt. Dette skal ske skriftligt til support@martinib.dk.
Du vil modtage en bekræftelse med ændringerne.

Ved afbestilling senere end 14 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende regler:
Afbestilles en ordre op til 5 hele hverdage inden det aftalte leveringstidspunkt, kræves en godtgørelse svarende til 25 % af den samlede pris, inkl. moms.
Afbestilles der op til 1 hel hverdag inden det aftalte leveringstidspunkt, kræves en godtgørelse svarende til 75% af den samlede pris, inkl. moms.

Nægtes modtagelse af bestillingen på den aftalte leveringsdato, kræves der fuld pris for hele ordren.

Aflysning grundet Corona/Covid-19 eller anden epidemi/pandemi er ikke en gyldig aflysningsgrund.

I tilfælde af force majeure, der forhindrer MARTIN IB i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med kunden, skal MARTIN IB hurtigst muligt underrette kunden med fuldstændige oplysninger om force majeure-tilfældet og årsagerne til force majeure- tilfældet, der forhindrer MARTIN IB i, eller forsinker MARTIN IB med, at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, og MARTIN IB skal foretage sine rimelige bestræbelser på at afbøde virkningen af force majeure-tilfældet ved dets udførelse af aftalen samt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen

Et force majeure-tilfælde er en begivenhed eller omstændighed, som ligger ud over MARTIN IB’s kontrol, skyld eller forsømmelighed, og som MARTIN IB ved at udvise rettidig omhu ikke var i stand til at forhindre, forudsat at denne begivenhed eller omstændighed er begrænset til følgende:

a) optøjer, krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, fjendtligheder (uanset om erklæres krig eller ej), terrorhandlinger, borgerkrig, oprør, revolution, militæroprør eller tilranet magt, rekvisition eller obligatorisk erhvervelse af enhver statslig eller kompetent myndighed;
b) ioniserende stråling eller kontaminering, radioaktivitet fra ethvert nukleart brændsel eller fra ethvert nukleart affald fra forbrænding af nukleart brændsel, radioaktivt giftigt sprængstof eller andre farlige egenskaber ved enhver eksplosiv samling eller nuklear komponent;
c) trykbølger forårsaget af luftfartøjer eller andre antenneanordninger, der bevæger sug med lyd- eller supersoniske hastigheder;
d) jordskælv, oversvømmelser, brande eller andre fysiske naturkatastrofer, men eksklusive vejrforhold uanset alvorlighed;
e) strejker på nationalt plan eller arbejdskonflikter på nationalt plan, eller strejker eller arbejdskonflikter ved arbejdskraft, der ikke er ansat af MARTIN IB, og som påvirker en væsentlig del af arbejdet,
f) epidemiske/pandemiske udbrud af sygdom(me), som påvirker MARTIN IB’s evne til at opfylde sine forpligtelser.
10.) FORTRYDELSESRET
10.1
Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage.
Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes almindeligvis fra den dag, hvor kunden får varen i fysisk besiddelse.
Mange af de varer som sælges via martinib.dk, er dog undtaget fra fortrydelsesretten. Det vil fremgå af bestillingsforløbet hvilke varer der er undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det drejer sig om:

Fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads.
Ferske fødevarer, herunder kølevarer samt andre varer som må antages at blive forringet eller fordærvet hurtigt.
Kolonial- og konservesvarer samt øvrige varer som af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er leveret forseglet og hvor forseglingen/emballagen er blevet brudt.
Tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder events, arrangementer og kokkeskoler, når det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende ydelse skal udføres. Visse events, arrangementer eller kokkeskoler kan være planlagt til at blive afholdt inden fortrydelsesfristens udløb er gennemført.
Du skal være opmærksom på, at vores billetter til kokkeskoler og arrangementer ikke kan ombyttes, du kan dog videregive billetten til 3. mand. I henhold til en undtagelse i forbrugeraftaleloven, er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres (f.eks. bestilling af biografbilletter og teaterbilletter)”. Det betyder, at køb af et kursus er bindende, og at kurset ikke kan refunderes, hvis du bliver syg eller ikke kan deltage. Se evt. forbrug.dk.

Har du fortrydelsesret og ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele os – MIBpakhusene ApS, Mariane Thomsens Gade 1, 8000 Århus C, support@martinib.dk – din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring.

12.1
Har du fortrydelsesret og vælger du at udnytte denne indenfor fortrydelsesfristen, så refunderer vi naturligvis alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, jf. dog pkt. 13.

12.2
Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du givet os besked om andet.

12.3
Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

13.) SÆRLIGT BESTINGELSER VEDRØRENDE FORTRYDELSE AF VAREKØB
13.1
Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de varer retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret dine varer til os.

13.2
Du skal returnere dine varer til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Fristen er overholdt, hvis du returnerer dine varer inden udløbet af de 14 dage. Du bærer risikoen for dine varer indtil vi har modtaget dem retur.

13.3
Du skal selv afholde alle udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af dine varer.

14.1
Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie varer.
Skulle du alligevel modtage en varer, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på support@martinib.dk, så vi kan rette eventuelle fejl.

14.2
Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os.

14.3
Vi dækker dine omkostninger ved returneringen, medmindre det konstateres, at varen ikke er mangelfuld.

15.1
Her henvises til købelovens regler om mangler.

15.2
Reklamationer vedr. catering skal gøres gældende straks og senest 3 timer efter levering direkte på tlf. 27609795 samt pr. e-mail på support@martinib.dk.

15.3
Ved bestilling af billetter til events og arrangementer hos MIBpakhusene ApS er ordren bindende. Billetter kan ikke refunderes. Ønskes der flytning til anden dato kan support@martinib.dk kontaktes. Vi tager forbehold for at ændringer af billetter ikke kan imødekommes.

MIBpakhusene ApS forbeholder sig retten til at annullere events. Hvis et event bliver annulleret, bliver pengene for købte billetter refunderet til køber. Annullerering af event skal ske senest 7 dage før eventets start.

16.1
For køb af adgang til events, arrangementer og kokkeskoler finder købeloven ikke anvendelse.

Hvis du ønsker at klage over en varer, et arrangement, et event eller en kokkeskole, så skriv straks til os på support@martinib.dk og din klage vil blive behandlet indenfor 48 timer.

Du kan også klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klager kan også indgives online til Center for Klageløsning (Forbrugerklagenævnet) via Klageportalen for Nævnenes hus. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000, ligesom retten til at klage kan være betinget af betaling af et gebyr.

17.2
Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

18.1
www.martinib.dk stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende www.martinib.dk. Vi er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af www.martinib.dk. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

18.2
Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller udgifter til genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert andet indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

18.3
De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

19.1
Der henvises i det hele til vores persondatapolitik, som findes på www.martinib.dk.

20.1
Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.
Retten i Aarhus er værneting.

Det er ikke muligt at købe gavekort til martinib.dk via webshoppen.

Har du købt et gavekort via martinib.dk eller har modtaget et gavekort og ønsker at benytte det til køb via webshoppen, skal du kontakte os på ida@martinib.dk, hvorefter du vil blive tildelt en rabatkode til brug i webshoppen.

Det er ikke muligt at købe et nyt gavekort ved betaling med en rabatkode.

Rabatkoden sendes elektronisk.

MARTIN IB forbeholder sig retten til løbende og uden varsel, at foretage ændringer i ovenstående vilkår. De til enhver tid gældende betingelser og vilkår er at finde på www.martinib.dk.